CITY GAME!

Plánujete krátky teambuilding za nízku cenu? ZOSTAŇTE V BRATISLAVE! Hostíte zahraničných kolegov alebo klientov a chcete im pútavou formou predstaviť naše hlavné mesto? MÁME PRE VÁS RIEŠENIE!

Skupinová mestská hra zameraná na spoznávanie mesta, jeho histórie, pamätihodností a obyvateľov. Účastníci rozdelení do tímov hravým spôsobom, prostredníctvom foto indícií, spoznávajú zákutia mesta a jeho čaro. Interaktívny kvíz podnecuje ku komunikácii medzi sebou, ale i s okolím. Úlohou účastníkov je nájsť stanoviská, na ktorých plnia úlohy a získavajú indície. V časovom limite musia absolvovať čo najviac stanovísk. Podmienkou je pohybovať sa spoločne a v určený čas sa dostaviť na dohodnuté miesto.

Cena na vyžiadanie. Kontaktujte nás!